Pedeset pravila poslovnog oblačenja za muškarce

Vi ste Maestro.

Da li znate da oblačenjem i neverbalnim govorom komuniciramo o našoj ličnosti, karizmi i uticajnosti?

U poslovnom svijetu uticaj na druge je preduslov uspjeha. U tome ne smijete dozvoliti grešku.

Šanse za uspjeh nam se povećavaju ako se oblačimo poslovno odnosno nosimo odijelo svaki radni dan – tako tumače nove studije koje analiziraju psihološke efekte koje poslovno oblačenje ima na ljude. Međutim, takvo oblačenje ima svoja pravila koja, kada ih se pridržavamo, pomažu da ostavimo savršeni utisak i izgledamo profesionalno i uglađeno te vrijedni povjerenja.

Biranje i nošenje odijela može se doimati jednostavnim, jer elemenata nema mnogo – no, na svemu što je jednostavno, greške su vidljivije! Moderno odijevanje dopušta poigravanje sa old  school pravilima, no budite oprezni

Maestro Suits je za sve muškarce koji brinu o svom stilu pripremio BESPLATAN ebook “Pedeset pravila poslovnog oblačenja”.

Upišite svoje ime i email adresu na koju ćemo poslati Vaš primjerak ebooka.